Blygold Vietnam

Sơn phủ phần thân và vỏ

BLYGOLD là lựa chọn hàng đầu về bảo vệ chống ăn mòn dành cho các thiết bị HVAC

Blygold cung cấp một loạt các biện pháp sơn phủ được phát triển cho cả nội thất và ngoại thất của các thiết bị HVAC. Một lớp sơn phủ có thể được yêu cầu cho tháp giải nhiệt, hệ thống xử lý không khí, hệ thống điều hòa không khí (trong nhà và ngoài trời) và đường ống. Điều này có thể là vì lý do thẩm mỹ hoặc để bảo vệ các thiết trong môi trường ăn mòn cao. Blygold có sản phẩm cho mọi tình huống. Thêm vào đó, nó có các công thức lớp phủ 1, 2 hoặc 3 lớp khác nhau có thể bảo vệ thiết bị của bạn lên đến Mức C5-M.

Blygold sơn phủ phần thân vỏ theo tiêu chuẩn ISO 12944 

Để hỗ trợ các chuyên gia, kỹ sư và tư vấn viên cho việc ăn mòn để lựa chọn phương pháp chống ăn mòn tốt nhất cho mọi tình huống cụ thể, các hướng dẫn được đặt trong ISO 12944. Tiêu chuẩn quốc tế này mô tả các lớp ăn mòn khác nhau và đặt chuẩn mực về bảo vệ chống ăn mòn của kết cấu thép bằng hệ thống sơn bảo vệ.

Các công thức sơn phủ Blygold tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 12944 và có thể bảo vệ các thiết bị HVAC của bạn ngay cả trong môi trường ăn mòn nhất (C5-M). Để biết thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ sơn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Blygold applicators tại địa phương của bạn.

Lợi Ích Mang Lại

  • Bảo vệ thiết bị đến mức ăn mòn cao nhất (C5-M)

  • Gia tăng tuổi thọ thiết bị

  • Sơn phủ cho cả phần thân, vỏ,  ống, mặt sàn, v.v..

  • Đáp ứng các nhu cầu kiến trúc

  • Sơn phủ tại nhà xưởng và công trình

Không được sơn phủ Blygold

Đã được sơn phủ Blygold

Share This