Blygold Vietnam khảo sát thực tế và tư vấn giải pháp bảo vệ chống ăn mòn cho các thiết bị HVAC tại nhà máy lọc dầu Dung Quất, nơi có môi trường ăn mòn khắc nghiệt cho các dàn coil trao đổi nhiệt đang vận hành.. Tin tưởng rằng giải pháp Blygold coating đến từ Hà Lan sẽ giúp mang lại lợi ích bảo vệ hiệu quả cho các dàn coil trao đổi nhiệt tại nhà máy.

Share This