Blygold Vietnam Thuyết Trình Tại SunGroup

Blygold Vietnam Thuyết Trình Tại SunGroup

Blygold Vietnam hân hạnh được tham gia tổ chức buổi Hội thảo thuyết trình về “Vấn đề và Giải pháp chống ăn mòn muối biển cho dàn nóng ĐHKK” tại văn phòng Tập đoàn SunGroup tại Đà Nẵng trong hơn 3 tiếng đồng hồ, cùng với sự tham gia tele-meeting tại 5 đầu cầu khác trên...
Tại sao ăn mòn lại là vấn đề nghiêm trọng đối với ngành Điều hòa không khí ?

Tại sao ăn mòn lại là vấn đề nghiêm trọng đối với ngành Điều hòa không khí ?

“Ăn Mòn” Hiệu Suất Năng Lượng Vấn đề lớn nhất của việc bị ăn mòn ở giai đoạn trung hạn của các dàn tản nhiệt trong các hệ thống ĐHKK là sự giảm hiệu năng hoạt động của hệ thống, và do đó dẫn đến tăng chi phí vận hành. Ở mức độ dài hạn, sự ăn mòn của dàn tản nhiệt có...