Blygold Vietnam đã được lựa chọn để cung cấp giải pháp chống ăn mòn cho các dàn nóng trao đổi nhiệt của hệ thống ĐHKK Toshiba tại dự án Ariyana Condotel Đà Nẵng. Sản phẩm sơn phủ dàn coil Blygold PoluAl-XT sẽ tạo sự bảo vệ tối ưu và gia tăng tuổi thọ cho các dàn nóng ĐHKK trong môi trường biển lên đến 2-3 lần. Tổng công suất lạnh của các máy ĐHKK được bảo vệ bởi giải pháp sơn phủ Blygold tại dự án lên đến hơn 3200 RTs. Dự án này là bước ngoặt quan trọng của sản phẩm Blygold tại Việt Nam kể từ khi sản phẩm sơn phủ dẫn nhiệt chống ăn mòn chuyên dụng đến từ Hà Lan này bước chân vào thị trường Việt Nam từ cuối năm 2018.

Share This