Giới thiệu sản phẩm của Hà Lan Blygold Vietnam chống ăn mòn muối biển cho thiết bị ĐHKK trong buổi gặp mặt kết nối doanh nghiệp do Tổng lãnh sự Hà Lan tổ chức tại Đà Nẵng. Chụp hình lưu niệm cùng ngài Tổng lãnh sự Carel Richter..

Một vài hình ảnh của Buổi gặp gỡ :

Share This