Blygold Vietnam thực hiện hàng mẫu đầu tiên cho dàn nóng LG trong những ngày cuối năm 2019..
Dàn coil giải nhiệt máy ĐHKK cục bộ với lớp pre-coat gold-fin thông thường sau khi được sơn phủ Blygold PoluAl-XT sẽ giúp gia tăng tuổi thọ nhiều lần, nhất là khi cần lắp đặt ở ven biển với hơi muối cao, giúp tiết kiệm chi phí vận hành và bảo dưỡng. Sản phẩm sơn phủ dàn coil của Blygold với khả năng đạt 4000 giờ salt-spray test ASTM B117 sẽ là giải pháp tối ưu để có thể cung cấp cho khách hàng hệ thống thiết bị ĐHKK với performance tốt nhất trong các dự án ven biển.

Share This