“Hữu xạ tự nhiên hương..” Blygold Vietnam đã được chủ đầu tư Lotte từ Hàn Quốc tìm đến để yêu cầu xử lí sơn phủ cho ống gió của một dự án công nghiệp có yếu tố hóa chất ăn mòn. Dù cự ly xa, phải sơn phủ tại xưởng ở Đà Nẵng và vận chuyển vào Long An, chủ đầu tư vẫn mong muốn lớp sơn phủ Blygold.

Giải pháp sơn phủ: primer Refamac 3509 và topcoat PoluAl-XT

Share This