Tiêu chuẩn thí nghiệm phun hơi muối (salt-spray test) ASTM B117 về đánh giá khả năng chống ăn mòn

Tiêu chuẩn thí nghiệm phun hơi muối (salt-spray test) ASTM B117 về đánh giá khả năng chống ăn mòn

Tìm hiểu về tiêu chuẩn thí nghiệm phun hơi muối (salt-spray test) trong việc đánh giá khả năng chống ăn mòn của vật liệu sơn phủ: Thí nghiệm phun hơi muối là một phương pháp thí nghiệm chuẩn hóa để đánh giá khả năng chống ăn mòn của vật liệu sơn phủ hoặc những bề mặt...
Sơn phủ dàn coil Microchannel

Sơn phủ dàn coil Microchannel

Sơn phủ bảo vệ dàn coil Microchannel Sự ra đời của thiết bị trao đổi nhiệt Microchannel (MCHE) bắt nguồn từ ngành công nghiệp ô tô nơi nó đã được sử dụng từ hơn hai mươi năm nay. Tuy nhiên, phải đến gần đây nó mới được ứng dụng cho ngành công nghiệp HVAC&R. Một...
Blygold Vietnam thực hiện hàng mẫu đầu tiên cho dàn nóng LG trong những ngày cuối năm 2019

Blygold Vietnam thực hiện hàng mẫu đầu tiên cho dàn nóng LG trong những ngày cuối năm 2019

Blygold Vietnam thực hiện hàng mẫu đầu tiên cho dàn nóng LG trong những ngày cuối năm 2019.. Dàn coil giải nhiệt máy ĐHKK cục bộ với lớp pre-coat gold-fin thông thường sau khi được sơn phủ Blygold PoluAl-XT sẽ giúp gia tăng tuổi thọ nhiều lần, nhất là khi cần lắp đặt...
Vấn đề ăn mòn và hiệu suất của dàn tản nhiệt

Vấn đề ăn mòn và hiệu suất của dàn tản nhiệt

Vấn đề lớn nhất của việc bị ăn mòn ở giai đoạn trung hạn của các dàn tản nhiệt trong các hệ thống ĐHKK là sự giảm hiệu năng hoạt động của hệ thống, và do đó dẫn đến tăng chi phí vận hành. Ở mức độ dài hạn, sự ăn mòn của dàn tản nhiệt có thể bao gồm cả sự tổn phí lớn...